Ujani Dam information in marathi – मला वाचवा !  तुमचाच यशवंतसागर जलाशय !  उजनी धरण !!

मी उजनी धरण _बोलतोय…. Ujani Dam information in marathi होय मी उजनी धरणच बोलतोय ! आज जिल्ह्यातीलच नव्हे तर महाराष्ट्रातील प्रत्येकाच्या तोंडी माझे नाव ऐकलं म्हणून बोलावं म्हणलं मी पण…

error: Content is protected !!
चेहऱ्यावर दिसणाऱ्या या ६ लक्षणांवरून ओळखा लिव्हर खराब झालंय