पुढील ६ लक्षणांवरून  à¤¸à¤®à¤œà¥‡à¤² कि आपले लिव्हर खराब झाले आहे.

१) चेहऱ्यावर पुरळ  à¤œà¤®à¤¾ होणे

लिव्हर खराब झालंय कसे ओळखावे ?

लिव्हर खराब झालंय कसे ओळखावे ?

२) मानेवर काळे डाग दिसणे

लिव्हर खराब झालंय कसे ओळखावे ?

३) कावीळ होणे

लिव्हर खराब झालंय कसे ओळखावे ?

४) चेहर्‍यावरील सुजन येणे